Yoshitaka Nomura, Hanshi 9th Dan Mugai Ryu Iaihyodo

Yokohama Mugai Kai ,Kaicho

 Under/Shiryukai,/16th successor of Mugai Shinden Mugairyu. Iaihyodo) Misakazu Konishi Ryuoh.

  • Mugairyu Iai Hyodo/ Kyoshi Rank Black 9th Dan

  • Nakamura Ryu Battdo Kyoshi 8th Dan

  • Daito Ryu Aikijujutsu

  • Kyoju-dairi, 6th Dan

  • Okinawan Kobudo 4th Dan

 

20200320_111752.jpg
Nomura_Hazumi_1[1].gif
Logo.jpg